W poszukiwaniu weny twórczej udałem się na dworzec PKS i pobliską kładkę nad torami kolejowymi. Oto efekty. Zapraszam do galerii!