25 maja 2018 roku wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), kt贸re narzuca na wszystkich przedsi臋biorc贸w nowe prawa i obowi膮zki w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako fotograf prowadz膮cy swoj膮 dzia艂alno艣膰 na terenie Unii Europejskiej moja firma wprowadzi艂a szereg regulacji i zabezpiecze艅, aby Twoje dane by艂y przechowywane zgodnie z RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decyduj膮cym o tym, jak b臋d膮 wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jest FOTOGRAF Marcin Bolanowski z siedzib膮 w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak si臋 ze mn膮 skontaktowa膰?
Je偶eli dane na podstronie聽Kontakt聽s膮 niewystarczaj膮ce, to skontaktuj si臋 ze mn膮 pod adresem:聽艢migielskiego 2a/7, 63-400 Ostr贸w Wielkopolski

Sk膮d mam Twoje dane?
Podczas realizacji umowy wykonywania zdj臋膰 poda艂a艣/e艣 dane identyfikacyjne wymagane do umowy oraz dane kontaktowe. Ponadto wykona艂em dla Ciebie materia艂 zdj臋ciowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez moj膮 firm臋?
W trakcie realizacji zawartej umowy na us艂ugi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowie艅 umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdj臋膰 itp;
 • kontaktowania si臋 z Tob膮, w tym w celach zwi膮zanych z zawart膮 umow膮;
 • przetwarzania danych dla cel贸w wymaganych przez urz臋dy pa艅stwowe.

Przetwarzamy tak偶e Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celach podanych poni偶ej:

 • kontaktowania si臋 z Tob膮, w tym w celach zwi膮zanych z dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci i za Twoj膮 zgod膮 鈥 przez e-mail, telefon lub kana艂y social media;
 • utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
 • obs艂ug臋 p艂atno艣ci;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, je偶eli wyrazisz na to zgod臋 to b臋d臋 przetwarza膰 Twoje dane w celu:

 • publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczeg贸lnych zdj臋膰 lub galerii na tej stronie i/lub kana艂ach social media oraz portalach wsp贸艂pracuj膮cych
 • organizacji program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w czy akcji promocyjnych.

Nie stosuj臋 profilowania Twoich danych osobowych ani 偶adnych system贸w automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w mojej firmie?
Zgodnie z artyku艂ami 13-22 RODO masz szereg praw dotycz膮cych swoich danych, w tym: prawo dost臋pu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuni臋cia oraz prawo do wyra偶enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z powy偶szych uprawnie艅 mo偶esz skorzysta膰:

 • gdy w odniesieniu do dost臋pu do swoich danych za偶膮dasz potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a je偶eli tak to mo偶esz uzyska膰 dost臋p do nast臋puj膮cych informacji: celu przetwarzania, kategorii odno艣nie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazuj臋 oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauwa偶ysz, 偶e dane s膮 niekompletne lub b艂臋dne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauwa偶ysz, 偶e Twoje dane s膮 nieprawid艂owe 鈥 mo偶esz 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalaj膮cy sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych; Twoje dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie b臋dziesz chcia艂/a, aby zosta艂y usuni臋te; Twoje dane nie b臋d膮 mi ju偶 potrzebne, ale mog膮 by膰 potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszcze艅; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych 鈥 do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie s膮 nadrz臋dne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do 偶膮dania usuni臋cia danych: Twoje dane nie b臋d膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y przeze mnie zebrane, w tym do cel贸w podatkowych; cofniesz swoj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych; zg艂osisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny by膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa lub dane zosta艂y zebrane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla cel贸w statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczeg贸ln膮 sytuacj臋, w kt贸rej si臋 znalaz艂e艣/a艣; Twoje dane osobowe przetwarzane s膮 na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

Jako, 偶e nie stosuj臋 zautomatyzowanych system贸w przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma tu zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powy偶szych uprawnie艅 prosz臋 o kontakt: Marcin Bolanowski, 601976749

Masz prawo wnie艣膰 skarg臋 w zwi膮zku z przetwarzaniem przez moj膮 firm臋 Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu powierzam Twoje dane osobowe?
Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych nikomu. To najwa偶niejsza polityka w mojej dzia艂alno艣ci. Nikt nie mo偶e podejrze膰 tre艣ci naszych um贸w czy zobaczy膰 listy kontakt贸w. Fotografie przekazujemy tylko osobom upowa偶nionym licencyjnie lub na wyra藕n膮 zgod臋 i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze wzgl臋d贸w czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporz膮dzeniem RODO, musz臋 powierza膰 niekt贸re Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za ka偶dym razem musz臋 dba膰 o dob贸r firm, kt贸re prawid艂owo przygotowa艂y si臋 do rozporz膮dzenia RODO oraz podpisa膰 z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczeg贸lno艣ci: Dane cyfrowe w postaci dokument贸w, um贸w, arkuszy z danymi przechowujemy na serwerach chmurowych firm Google LLC oraz Adobe Inc.

Us艂ugi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarz膮dzania galeriami klient贸w s膮 powierzone firmom: Google LLC, Kylos Sp. z o. o. , Facebook Inc., nphoto.pl.

Us艂ugi druku i przygotowania produkt贸w fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzamy wielu firmom w zale偶no艣ci od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wy艂膮cznie firmom, kt贸re podpisa艂y z moj膮 firm膮 umow臋 powierzenia zgodn膮 z RODO.
Twoje dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm wsp贸艂pracuj膮cych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, kt贸rymi s膮 standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisj臋 Europejsk膮.

Jak d艂ugo przechowuj臋 Twoje dane osobowe?
Przechowuj臋 Twoje dane osobowe przez czas obowi膮zywania umowy zawartej z Tob膮, a tak偶e w zale偶no艣ci od przeznaczenia w r贸偶nych celach:

 • wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszcze艅 oraz zapobieganie nadu偶yciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zako艅czenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji program贸w lojalno艣ciowych, konkurs贸w oraz akcji promocyjnych, w kt贸rych mo偶esz wzi膮膰 udzia艂: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 25 lat od ich powstania;
 • statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizuj臋 i nie podlegaj膮 rozporz膮dzeniu RODO.

Dane osobowe z zapyta艅 ofertowych przechowuj臋 zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?
Rozporz膮dzenie RODO stawia najwi臋kszy nacisk na kwestie zwi膮zane w艂a艣nie z bezpiecze艅stwem danych osobowych, dlatego te偶 zainwestowa艂em najwi臋cej czasu, 艣rodk贸w i wiedzy na bezpiecze艅stwo Twoich danych.

Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone s膮 zabezpieczone protoko艂em SSL. Dost臋p do poczty, social media, plik贸w z danymi w jest zabezpieczony logowaniem i ograniczony tylko do kilku urz膮dze艅 w siedzibie firmy oraz kilku urz膮dze艅 mobilnych. Dyski twarde na kt贸rych przechowuj臋 fotografie s膮 zabezpieczone przed dost臋pem fizycznym.

Archiwa fotografii w us艂ugach backupu s膮 skatalogowane i przechowywane na zewn臋trznym dysku twardym z ograniczonym dost臋pem do os贸b trzecich. Dost臋p do firmowych komputer贸w i urz膮dze艅 mobilnych jest ograniczony has艂em i/lub systemem biometrycznym.

Czy polityka prywatno艣ci mo偶e ulec zmianie?
Tak! Oczywi艣cie. Rozporz膮dzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepis贸w, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie w ca艂ej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne bran偶e, wci膮偶 ucz臋 si臋 poprawnie stosowa膰 przepisy tego rozporz膮dzenia i zgodnie z aktualn膮 wiedz膮 i do艣wiadczeniem b臋d臋 modyfikowa膰 polityk臋 prywatno艣ci aby zwi臋ksza膰 bezpiecze艅stwo i polepsza膰 przetwarzanie Twoich danych.